Trang chủ / Sản phẩm / Sản phẩm Bổ trợ

Sản phẩm Bổ trợ

Các sản phẩm bổ trợ là các sản phẩm phụ được thiết kế bên cạnh các sản phẩm trong hợp đồng chính với mục đích làm gia tăng các quyền lợi bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho khách hàng một cách toàn diện. Một hợp đồng chính được gia tăng thêm một hoặc nhiều sản phẩm bổ trợ tuỳ theo nhu cầu và điều kiện tài chính của khách hàng.

Vì tính chất của sản phẩm chính là vừa bảo vệ, vừa tiết kiệm, thậm chí đầu tư, nên quyền lợi bảo vệ thông thường chỉ nằm ở mức cơ bản với những rủi ro lớn nhất xảy ra trong cuộc đời con người như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, trừ một số sản phẩm chính có thêm tính bảo vệ (bệnh hiểm nghèo, viện phí…) là dạng sản phẩm gói sẵn quyền lợi, nhưng cho dù vậy cũng là chưa đầy đủ.

Bản chất thực sự của bảo hiểm là bảo vệ, do vậy, nếu có đủ khả năng tài chính, việc tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ sẽ đem lại những quyền lợi rất lớn cho khách hàng.

Đối với khách hàng, tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ sẽ giúp khách hàng được bảo vệ toàn diện hơn với các rủi ro trong cuộc sống như thương tật, điều trị thương tật do tai nạn, hỗ trợ viện phí khi không may mắc phải bệnh tật, miễn toàn bộ các khoản phí phải đóng còn lại trên hợp đồng cho con trẻ, người hôn phối khi không may có rủi ro xảy ra.

BẠN GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC LỰA CHỌN SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHÙ HỢP?

Hãy gọi cho chúng tôi. Chuyên viên tư vấn sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm Bảo hiểm tối ưu nhất.

Hotline: 0908.84.59.59